პროდუქციის დასახელება: ნემსდამჭერი ESA 1
პროდუქციის კოდი: 169018
ბრენდი: Vacutest®
მიმართულება: ჰემატოლოგიური
შენიშვნა: ლუერის ნემსებისა და ვენური კათეტერებისათვის
რეკომენდაცია: კრეატინინი