პროდუქციის დასახელება: შტატივი გრადუირებული
პროდუქციის კოდი: 142600
ბრენდი: KIMASED®
მიმართულება: ჰემატოლოგიური
ზომა: 13×75 მმ
შენიშვნა: ედს განსაზღვრისათვის, 10 ნიმუშისათვის (14250)
რეკომენდაცია: კრეატინინი